Cep Telefonu Anakart Hurdaları

Cep Telefonu Anakart Hurdaları kullanılmaz hale gelen cep telefonlarının içerisinde yer almakta olan ve cep telefonlarının bütün elektronik işlevini yerine getirmekte olan cep telefonu anakartları nın hurdalarıdır. Cep Telefonu Anakart Hurdaları kullanılmaz hale gelen ve işlevsiz kaldığı için elektronik atık sınıflandırmasına giren katı atıklar olan hurda cep telefonlarının içerisinden çıkmaktadır.

Cep telefonları artık hızlı tüketim ürünleri arasında yer almaktadır bunun sebebi çok hızla gelişiyor olmaları çok hızla eskimelerini ve çok hızlı biçimde de yenilenmelerini getirmektedir yani artık telefonlar eskisi kadar uzun süre kullanılmamaktadır ve hızlı biçimde yeni cep telefonlarına geçiş sağlanmaktadır.

Bu hızlı değişim ve gelişim cep telefonlarının çok daha hızlı biçimde kullanım dışı kalmasına bir başka deyişle hurda haline gelmesine sebep olmaktadır. Yetersiz özellikler ve düşük performansa sahip cep telefonlarını artık kimse kullanmak istememektedir ve bu cep telefonları kullanım dışı kaldıkları için hurda cep telefonu haline gelmektedir.

Aynı şekilde arızalanan ve arızaları giderilemeyen veya arıza giderme maliyetleri çok yüksek olduğundan arızasının giderilmesi pek de makul olmayan arızalı cep telefonları da hurda cep telefonu haline gelir ve iç kısımlarındaki cep telefonu bordu yani cep telefonu kartı da cep telefonu anakart hurdası olarak geri dönüşüm girdisi haline gelir.