Bilgisayar Hurdaları

Bilgisayar Hurdaları kullanılmaz hale gelen bilgisayarlardır ve elektronik hurdalar olarak geri dönüşüm yapılarak ekonomik fayda sağlayabilirler. Bilgisayar Hurdalarının geri dönüşümü yapılırken fiziken elektronik atıkların toplanması, parçalanarak ayrıştırılması , ilgili atık sınıfların usulüne göre geri dönüşümlerinin yapılması adımları takip edilerek geri dönüşüm yapılırlar.

Bilgisayar Hurdalarının Toplanması

Bilgisayar hurdaları genel olarak resmi yada özel şirketler , kamu yada özel eğitim kurumları , çok kişinin çalıştığı her çeşit şirket ve kurum dan ağırlıklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bireysel kullanıcıların bilgisayarları da genel olarak yerel belediyeler tarafından toplanmakta ve belediyeler üzerinden yine geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Yaygın şekilde bilişim sektörü de önemli bir hurda bilgisayar kaynağıdır.

Lisanslı elektronik atık geri dönüşümü tesisleri ve yerel hurdacılar tarafından bilgisayar hurdaları toplanır ve geri dönüşüm adımları bu noktalarda başlamış olur.

Hurda Bilgisayarların Ayrıştırılması

Bilgisayar hurdaları metal , plastik ve elektronik parçalardan oluşan kombine atıklardır, toplanan hurda bilgisayarlar fiziki ayrıştırma işlemleri yapılır ve bu aşamanın sonucunda plastik , metal ve elektronik atıklar birbirinden ayrılırlar.

Elektronik Atık Geri Dönüşümü Yapılması

Hurda Bilgisayarların ayrıştırılması sonucunda ortaya çıkmakta olan Elektronik Hurdalar elektronik atık geri dönüşümü tesislerine ulaştırılarak fiziki ve kimyasal işlemler yapılarak içeriklerinde bulunan metaller ve nadir metallerin geri dönüşümleri yapılır.

Yukarıdaki adımlar tamamlanarak her çeşit hurda bilgisayar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüm yapılarak üretimlerinde kullanılan her çeşit elementin geri dönüşümü tamamlanmış ve ekonomik değer kazanmış olur.